Od počátku věků si lidstvo v průběhu tisíciletí své historie uvědomuje, že bezpečnost jednotlivce a společnosti je otázkou přežití lidského rodu. Pračlověk se schovával v jeskyni a její vchod chránil pomocí ohně, starověké civilizace budovaly zdi a středověký člověk stavěl ohromné hrady a pevnosti. Přestože se svět kolem nás významně změnil, i člověk 21. století stále potřebuje mít pocit jistoty. Otázka bezpečnosti je dnes mnohem komplexnější než bývala dříve. Jsou jiná nebezpečí, změnila se i ochranná zařízení.

Dnes se nemusíme bát, že budeme obětí divoké zvěře v lesích, ale musíme se obávat, že během procházky nám z parkoviště ukradnou auto. Ochrana osob a majetku je v současnosti samostatným průmyslovým odvětvím. Navzdory snaze o maximalizaci osobní svobody, která je demokratické společnosti vlastní, stále více přijímáme fakt, že jsme na mnoha místech v zájmu naší vlastní osobní bezpečnosti kontrolováni. Běžně u sebe nosíme průkazy, sloužící pro identifikaci naší osoby, a je pro nás samozřejmostí, že je předkládáme ke kontrole. Ani neregistrujeme, že registrační značka našeho auta je při vjezdu na parkoviště nebo do budovy automaticky zaznamenána a uložena. Jako v minulosti tak i dnes je bezpečnost otázkou zásadní důležitosti pro jednotlivce i celou společnost.

A.R. Hungary, Inc., akciová společnost – technologie ve službě bezpečnosti jednotlivce a společnosti

Firma A.R. Hungary, Inc., a.s. vyvíjí, vyrábí a distribuuje zařízení na inteligentní zpracování obrazu, používaná v oblasti bezpečnostní a dopravní techniky. Našimi partnery jsou firmy, zabývající se dodávkami komplexních systémů (systémoví integrátoři), které s pomocí našich nejmodernějších inovativních technologií dodávají svým zákazníkům systémy vynikající kvality a špičkových technických parametrů.

V dnešní době téměř 2.000 partnerů z více než 200 států světa používá technologii pro zpracování obrazu od firmy A.R. Hungary, Inc. Naši technologii rozpoznávání textu najdete všech kontinentech celého světa od Austrálie po Brazílii a od Saúdské Arábie po Koreu.

Co je tajemstvím našeho úspěchu? Náš závazek vyvíjet vynikající technická řešení ve spojení se spolehlivostí a efektivností.

Cesta ARH k úspěchu – umělá inteligence a rozpoznávání obrazu pomocí počítače

Člověk získává informace o okolním světě pomocí svých smyslových orgánů. Z informací, vnímaných pěti lidskými smysly tvoří 75-80 vizuální informace. Vizuální vjem je proto velice důležitý ve styku člověka a jeho prostředí.

V roce 1990 jsme s několika mladými kolegy matematiky-inženýry rozebírali otázku, jestli je možné pomocí moderní počítačové techniky vytvořit takový počítačový matematický model lidského mozku, pomocí kterého by byl počítač schopný “vidět” podobným způsobem jako člověk. Jinými slovy, zda se dá dosáhnout, aby počítač byl schopný samostatně porozumět obsahu digitálního obrazu, který mu není dopředu známý. Úspěch tohoto výzkumu nás brzy přivedl k praktickým výsledkům, k řešení konkrétních rozpoznávacích úloh.

Tak vzniklo první automatické zařízení pro rozpoznávání poznávacích značek na světě v roce 1992, v Maďarsku.

Jako výsledek 12 let nepřetržitého výzkumu a vývoje na vysoké úrovni, můžeme dnes říci, že firma A.R. Hungary, Inc., a. s. je jedním z klíčových hráčů na světovém trhu technologií zpracování obrazu v oboru bezpečnosti a dopravy.

Produkt ARH CARMEN pro automatické rozpoznávání registračních značek automobilů získal vedoucí postavení na trhu díky své vysoké rychlosti rozpoznávání a totální spolehlivosti. Rozpoznávací stroj (jádro produktu CARMEN ANPR) je schopný s vysokou spolehlivostí načíst kteroukoliv alfanumerickou poznávací značku, a jako jediný na světě dokáže načíst kromě latinky i poznávací značky v arabské abecedě.

Čtečky dokumentů ARH díky své vynikající schopnosti zachycení obrazu a extrémně vysoké bezpečnosti rozpoznávání dosáhly na trhu vysokého uznání.

CARMEN ACCR - Automatic Container Code Recognition

Novým produktem ARH je FACEIDENT pro rozpoznávání obličejů. Díky své rychlosti a spolehlivosti se dá perfektně použít jako jádro pro docházkové systémy a systémy vstupní kontroly na základě rozpoznávání obličeje.

A.R. Hungary, Inc. – technologie ve službě bezpečnosti jednotlivce a společnosti – Technologie a kvalita

Spočítal jste někdy kolik různých identifikačních dokladů jste použil za svůj život? A kolik jich máte právě teď? Představme si, kolik dokumentů se zkontroluje za jeden průměrný den na světě na letištích, na hraničních přechodech, v bankách a na jiných místech! Podle odhadů je to kolem deseti tisíc za sekundu! Je tedy samozřejmé, že efektivnost a rychlost kontroly dokladů je významným faktorem jak bezpečnostním, tak ekonomickým.

V roce 1998 si firma A.R. Hungary, Inc., akciová společnost vytkla za svůj cíl vytvoření takového zařízení pro čtení a kontrolu dokladů, s pomocí kterého se dá uskutečnit kontrola dokladů maximálně přesně, rychle a efektivně. Takto vznikla řada produktů Passport Reader.

Úkol nebyl jednoduchý! Zařízení musí být schopné zobrazit bezpečnostní prvky ukryté na dokladech, a načíst údaje, které jsou na nich uvedené. Pro vytvoření obrazu bezpečnostních znaků, se musí zaznamenat obraz i v infračerveném a ultrafialovém světle. Celý proces nesmí trvat více než 1-2 sekundy. Zařízení musí být malé, ale mechanicky odolné konstrukce. Musí odolat i při použití v náročných podmínkách.

Jako výsledek dvouletého vývoje se roku 2000 zrodilo zařízení, které jako první splňovalo náročné požadavky. Řada čteček dokladů CLR si od té doby vybojovala mezinárodní úspěch.

Čtečky CLR mají jak ve viditelném, tak v infračerveném a ultrafialovém světle vysokou kvalitu snímání obrazu a jsou vybaveny algoritmem s extrémně velikou spolehlivostí a rychlostí rozpoznávání znaků. Jsou schopné rozpoznávat i 2D čárové kódy, snímat barevné obrázky v ultrafialovém spektru a automaticky detekovat přítomnost dokladu. Řada CLR také podporuje načítání údajů z bezkontaktních paměťových modulů (RFID chipů), vestavěných v nejnovějších pasech.

Každý ze šesti modelů řady CLR zaručuje optimální řešení pro specifické oblasti uplatnění. Jejich použití je velice jednoduché, bez nutnosti speciálního školení obsluhy. Zařízení samo rozpozná, že byl vložen nový doklad a automaticky připraví snímky a provede analýzu obrazu.

V průběhu rozvoje vývojáři věnovali zvláště velkou pozornost snadné možnosti integrace zařízení CLR. Produkty CLR a jejich obslužný software jsou jednoduše integrovatelné do kteréhokoli počítačového informačního systému, nasazeného v oblasti kontroly dokladů.

Úspěšnost naší spolupráce s partnery dokazuje, že na světě funguje mnoho tisíc čteček dokladů v různých oblastech použití: na letištích, na hraničních přechodech, na velvyslanectvích, v poštovních úřadech, v hotelech i v kancelářích veřejných notářů.

Současný bouřlivý rozvoj komunikačních technologií umožnil, že se nasazení mobilních čteček dokladů stalo skutečností. Na letištích, hraničních přechodech, při silniční kontrole, ve vlacích i lodích je vysoká potřeba kontroly osobních dokladů, ale dosavadní vybavení to neumožňovalo. Firma A.R. Hungary, Inc., a. s. odpověděla na tuto výzvu, když představila svůj výrobek, mobilní čtečku pasů PR 303.

PR 303 je zařízení, které provede kontrolu údajů na dokladu jedním krokem, který trvá méně než dvě sekundy. Protože může používat jak lokální databázi, tak on-line dotaz s pomocí bezdrátové komunikační technologie jako je např. GPRS nebo WiFi, je mimořádně praktické pro použití např. v mezinárodních vlacích.

Na základě statistik je v provozu po celém světě více než půl miliardy vozidel. Jejich prvotní identifikací je registrační značka. Proto není divu, že procesy pro automatické rozpoznávání registračních značek jsou nepostradatelnou součástí systémů řízení a zabezpečení v automobilové dopravě. Společnost potřebuje takovou technologii pro rozpoznávání registračních značek, která splňuje vysoké požadavky na rychlosti a přesnosti a je ekonomicky výhodná.

Technologie CARMEN ANPR splňuje přesně tyto požadavky. Je rychlá, přesná a mimo to i cenově přijatelná. Důkazem její úspěšnosti je zhruba 1000 systémoých integrátorů z více než 60 zemí - partnerů firmy A.R. Hungary, Inc., kteří dodávají a provozují mnoho tisíc aplikací , pracujících s pomocí této technologie.

Jak funguje CARMEN ANPR?

Kamera sejme sekvenci obrazů detektovaného vozidla, ty jsou digitalizovány v počítači
CARMEN rozpoznávací stroj na každém z obrazů vyhledá umístění registrační značky a rozpozná její text
Výsledný text registrační značky je nadřazeným systémem dále statisticky vyhodnocován a spolu s vybranými obrazovými daty použit pro zpracování údajů, jejich kontrolu a archivaci.

Firma A.R. Hungary, Inc. prostřednictvím variant softwaru CARMEN a hardwarových doplňků, nabízí širokou škálu řešení pro systémové integrátory.

CARMEN Parking Software je cenově výhodné řešení, ideální pro vjezdové brány
CARMEN Freeflow software je maximálně výkonné řešení rozpoznávání, použitelné i v případě vozidel pohybujících se velkou rychlostí
Karta pro digitalizaci videosignálu FXVD4 slouží ke vstupu videosignálu (připojení kamery) do počítače
FXCAM IBW 2000 ANPR kamera - optimalizovaná “plug and play” kamera poskytující ideální obrazové parametry pro rozpoznávání registračních značek
ARH Car PC

Charakteristika rozpoznávacího stroje CARMEN ANPR

Nezávislost na státu a abecedě (znakové sadě) – možnost rozpoznávání libovolného písma, jak běžné latinky a azbuky (Cyrilice), tak i arabských, čínských a jiných znaků
Vysoká přesnost rozpoznávání – u alfanumerických poznávacích značek nad 98%
Rychlost rozpoznávání – celý cyklus načítání trvá méně než 80 msec
Cenově výhodná technologie – vynikající poměr ceny a výkonu
Snadná a rychlá integrace – podpora různých operačních systémů a programovacích jazyků.

V průběhu prohlídky tohoto filmu, rozpoznávací engine CARMEN přečetl více než 100 000 poznávacích značek na 5 kontinentech světa na následujících místech
V parkovacích budovách
Na placených parkovištích
V hlídaných objektech
Na hranicích městských zón s placeným vjezdem
Na kamionových terminálech
Na hraničních přechodech
Na dálnicích
Na rušných křižovatkách
V tunelech, na mostech
V garážích
U benzinových čerpadel
Na stanicích výběru dálničních poplatků (mýtného)
Ve vjezdových branách do areálů

For further and more up to date information visit our website at www.arh.hu

If you have questions about our solutions feel free to contact us.
For sending an email in English, please click here.